Автор Тема: Украина признала интернет угрозой национальной безопасности  (Прочитано 5773 раз)

rabbit

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 1 731
 • Карма: +36/-3
  • Просмотр профиля
Украина признала интернет угрозой национальной безопасности

Интернет является одним из инструментов, потенциально угрожающих безопасности Украины как во внешнеполитической, так и в государственной сфере. Об этом говорится в представленной 25 мая Совбезом Украины доктрине информационной безопасности республики.

В документе информационная безопасность Украины объявляется важной самостоятельной сферой, а также неотъемлемой частью других сфер обеспечения национальной безопасности. Основными целями доктрины объявлены создание развитого информационного пространства и защита информационного суверенитета.

Авторы доктрины предлагают поддержать производителей "информационного обеспечения" и телекоммуникационного оборудования на государственном уровне. Предполагается, что для обеспечения информационной безопасности будут разработаны соответствующие концепции, стратегии, целевые программы и планы.

Кроме того, республика готовится защищаться от "деструктивных информационных воздействий на общественное сознание" через СМИ и интернет, а также проявлений в Сети компьютерной преступности, терроризма и сепаратизма. Конкретные меры защиты, а также угрозы национальной безопасности Украины в документе не названы.(С) Лента.ру

Блин, это выборы, что ли так влияют.... кто нибудь логично обьяснит эти припадки ???
И один в поле воин, если он знает, что он один.

rabbit

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 1 731
 • Карма: +36/-3
  • Просмотр профиля
Проект Доктрини інформаційної безпеки України

На виконання абзацу четвертого пункту п'ятого рішення РНБО України від 21 березня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки України», введеного в дію Указом Президента України № 377 від 23 квітня 2008 року, Апаратом РНБО України завершено підготовку проекту Доктрини інформаційної безпеки України.

У підготовці, обговоренні та узгодженні проекту було задіяно понад 30 органів державної влади, наукових установ, враховано понад 200 конкретних пропозицій, у тому числі від представників громадських організацій, експертного середовища.

Проект Доктрини розроблявся з урахуванням ролі і місця цього документу в системі нормативно-правового забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері. Саме у розвиток Доктрини, мають бути розроблені документ наступного рівня, - концепції, стратегії, програми за певними напрямами, які мають в цілому скласти основу правового регулювання інформаційної сфери.

Ціннісну характеристику проекту Доктрини складає визначення інформаційної безпеки як невід'ємної складової кожної зі сфер забезпечення національної безпеки і водночас важливої самостійної сфери національної безпеки України.

Прийняття Доктрини інформаційної безпеки України має надати нового стратегічного імпульсу діяльності органів державної влади, а також інститутів громадянського суспільства у забезпеченні інформаційної безпеки України, формуванні і реалізації державної інформаційної політики.

 

Проект

ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Загальні положення

За умов глобальної інтеграції та жорсткої міжнародної конкуренції головною ареною зіткнень і боротьби різновекторних національних інтересів стає інформаційний простір. Сучасні інформаційні технології дають змогу досягти реалізації власних інтересів без застосування воєнного інструментарію, послабити або навіть зруйнувати конкуруючу державу, не застосовуючи сили, за умови якщо ця держава не усвідомить реальних та потенційних загроз негативних інформаційних впливів і не створить дієвої системи захисту і протидії цим загрозам.

Інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура та інформаційні технології значною мірою визначають рівень і темпи соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку держави. За сучасних умов інформаційна складова набуває дедалі більшої ваги і стає одним з найважливіших елементів забезпечення національної безпеки України.

Ефективність прийняття управлінських рішень визначається головним чином обсягом і швидкістю обробки інформації. Зростає значення інформаційних методів управління соціальними та економічними процесами, фінансовими і товарними потоками, аналізу та прогнозування внутрішнього і зовнішніх ринків. Інформаційні технології визначають структуру і якість озброєнь, оцінку рівня їх необхідної достатності, ефективність дій збройних сил. Спроможність ідентифікування науково-технічних та екологічних проблем, моніторинг їх розвитку і прогнозування можливих наслідків безпосередньо залежать від ефективності інформаційної інфраструктури.

Таким чином, інформаційна безпека є невід'ємною складовою кожної зі сфер забезпечення національної безпеки.

Водночас інформаційна безпека є важливою самостійною сферою забезпечення національної безпеки.

Саме тому прогресивний розвиток України як суверенної, демократичної, правової та економічно стабільної держави можливий тільки за умови якнайповнішого забезпечення належного рівня інформаційної безпеки.

Завдяки унікальному геополітичному розташуванню нашої країни, багатству духовного та історичного спадку українського народу, керуючись ідеями розвитку національного самоусвідомлення та цивілізаційної єдності української нації, Україна має стати сильною, непохитною, демократичною, інформаційно розвиненою державою, повноправним і впливовим учасником європейського життя, посісти гідне місце у глобалізованому світі.

Доктрина інформаційної безпеки України проголошує офіційні погляди на мету, завдання, принципи та основні напрями забезпечення інформаційної безпеки держави.

Правову основу для розробки та реалізації Доктрини становлять Конституція України, Закон України «Про основи національної безпеки України», інші закони України, Указ Президента України «Про стратегію національної безпеки України» № 105 від 12 лютого 2007 року, а також міжнародні угоди, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інші нормативно-правові акти, що визначають засади державної політики у сфері інформаційної безпеки.

1. Основна мета, напрями та принципи інформаційної безпеки

Основною метою реалізації доктрини є виконання двоєдиного завдання державної політики в інформаційній сфері: створення розвиненого інформаційного простору і захист національного інформаційного суверенітету.

Для цього необхідна всебічна державна підтримка національного виробника інформаційного продукту та телекомунікаційного обладнання, національних операторів телекомунікацій, зокрема створення нормативно-правових, фінансових, фіскальних та інших передумов, необхідних для успішної конкуренції на світових та національному ринках надання інформаційних та телекомунікаційних послуг.

Доктрина передбачає три основні напрями забезпечення державою національного інформаційного суверенітету:

1) законодавче визначення стратегічних шляхів розвитку та захисту національних ринків інформаційних та телекомунікаційних послуг на основі єдиної державної політики;

2) формування норм, засад і меж діяльності зарубіжних та міжнародних суб'єктів в національному інформаційному просторі;

3) визначення та захист національних інтересів в світовому інформаційному просторі та міжнародних інформаційних відносинах.

Забезпечення інформаційної безпеки України ґрунтується на принципах:

    *
      - свободи створення, збирання, зберігання, використання та поширення інформації;
    *
      - забезпечення достовірності, повноти та неупередженості інформації;
    *
      - обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону;
    *
      - гармонізації особистих, суспільних і державних інтересів;
    *
      - профілактики та нейтралізації правопорушень в інформаційній сфері
    *
      - економічної доцільності;
    *
      - гармонізації українського і міжнародного законодавства в інформаційній сфері;
    *
      - пріоритетності національного інформаційного продукту.

Дальше - там: http://www.rainbow.gov.ua/news/930.html
И один в поле воин, если он знает, что он один.

andy

 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 2 245
 • Карма: +1/-5001
  • Просмотр профиля
IP-телефония может оказаться вне закона


В случае принятия, разработанных Национальной комиссией по вопросам регулирования связи Украины «Основных требований к договору о предоставлении телекоммуникационных услуг» и «Лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг фиксированной телефонной связи», IP-телефония может оказаться вне закона. Об этом на X Конференции Интернет Ассоциации Украины и Сети обмена трафиком UA-IX заявила член Правления ИнАУ Виктория Кравченко, передает корреспондент «proIT».

«С утверждением этих документов операторы телекоммуникаций получают ряд новых сложностей в своей работе, а целая отрасль телекоммуникаций – IP-телефония – оказывается вне закона», - сказала Виктория Кравченко.

Выступающие на конференции отметили, что Украина из-за непродуманного госрегулирования уже практически проиграла рынок IP-телефонии, и в ближайшей перспективе деньги в этом сегменте будут собирать зарубежные игроки. При этом усилия государства любой ценой поднять капитализацию «Укртелекома» с целью дальнейшей продажи реализуются безграмотно и вредят рынку.

Напомним, что X Конференция Интернет Ассоциации Украины и Сети обмена трафиком UA-IX, посвященная актуальным вопросам развития украинского рынка телекоммуникаций началась 29 мая и проводится в г. Судак.
«Понял, что намазываю масло на хлеб очень уж по-бандеровски. А манера накладывать салат - вообще экстремистская. Теперь боюсь заваривать чай.»