Гуляйполе > Политика

Про фальсифікації і порушення Конституції на осінніх виборах 2012р.

(1/1)

ПАТРІОТ:
Звернення Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України
«Про нелегітимність виборів до Верховної Ради України 2012 року»

Асамблея малого та середнього бізнесу доводить до відома громадськості свою позицію щодо нелегітимності виборів до Верховної Ради України 2012 року у зв’язку з грубим порушенням конституційних прав та свобод громадян України.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про вибори народних депутатів України» встановлена грошова застава у розмірі: 12 мінімальних розмірів заробітної плати (13 тис. 224 грн.) для реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради України – мажоритарників та 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати (2 млн. 204 тис. грн.) для реєстрації партійного списку політичної партії.
Встановлення настільки великої за розміром застави, з огляду на те, що значна кількість громадян України перебуває за межею бідності внаслідок фактичного викрадення організованою групою осіб національного багатства України, позбавляє абсолютну більшість громадян України можливості реалізувати своє право бути обраним, порушує статті 24, 38, 71 Конституції України та є підставою для визнання неконституційним складу Верховної Ради України VII скликання.
Згідно з ч. 1 ст. 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Запровадження значного фінансового обмеження розділило громадян України за майновим статусом на дві групи, представники однієї із яких – з незначними доходами, позбавлені права бути обраними до Верховної Ради України, що є порушенням ч. 1 ст. 24 Конституції України.
Відповідно до ч. 2 ст. 24 Конституції України не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Так як критерієм реєстрації кандидатом у депутати Верховної Ради України є сплата значних коштів, то фактично наявне обмеження за майновим станом, що є порушенням ч. 2 ст. 24 Конституції України.
Згідно з ст. 38 Конституції України громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Наявність політичної застави у значному розмірі порушує право громадян України вільно бути обраними до Верховної Ради України.
Згідно з ст. 71 Конституції України вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Необхідність сплати значного розміру застави обмежує волю громадян бути обраними до Верховної Ради України та порушує рівність громадян у зв’язку з поділом за рівнем майнового стану з яким пов’язується можливість бути зареєстрованим як кандидат у депутати Верховної Ради України, що є порушенням ст. 71 Конституції України.
Згідно з статтею 37 утворення і діяльність політичних партій ... програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України…, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, ... на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Оскільки мають місце зі сторони учасників виборчого процесу саме такі дії, вибори за їх участю не можуть бути конституційними.
Згідно з статтею 133 систему адміністративно-територіальног​о устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села і саме ці території виключно у повному обсязі можуть бути задіяні у формуванні виборчих округів. Оскільки формування виборчих округів відбувається на базі політичної доцільності та безвідносно до системи адміністративно – територіального устрою, існуючий на сьогодні поділ на округи є неконституційним.
За відсутності територіальних громад та позбавлення їх конституційного права володіти своїм майном створення та діяльність територіальних (окружних) виборчих комісій також є неконституційним. Ми закликаємо приєднуватись до процесу скасування окружних виборчих комісій у відсутність територіальних громад та зупинити безлад у державі власними силами.
Враховуючи те, що згідно з ст. 76 Конституції України конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права, то порушення рівного виборчого права є підставою для визнання неконституційним складу Верховної Ради України VII скликання.
Розуміючи, що метою нещодавно прийнятого так званою конституційною більшістю нового виборчого закону є формування двопартійної системи та фактичне усунення реальної альтернативи зі сторони громадян, що мають виключне конституційне право бути обраними до органів державної влади із виборчого процесу, ми вимагаємо повернення виборчої системи України у конституційне русло та проведення у відповідності з Конституцією України справедливих та законних виборів.
http://pravoprostir.com/centralna-viborcha-komisiya-ukraїni-u-skladi-15-zasluzhenix-yuristiv-ukraїni-vishhij-administrativnij-sud-ukraїni-u-skladi-3-suddiv-ukraїnec-yakij-vid-narodzhennya-pro/

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии