Автор Тема: Діти як зникаючий вид  (Прочитано 3569 раз)

vitor

 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 3 897
 • Карма: +25/-11
 • Слово - це діло
  • Просмотр профиля
Діти як зникаючий вид
« : Ноября 16, 2011, 09:34:02 »


З кож­ним ро­ком гро­ма­дян нашої країни стає все мен­ше і мен­ше.

Са­ма гнітюча ситуація - у молодшій віковій групі - за останні ро­ки кількість дітей у вік від на­род­жен­ня до 9 років ду­же ско­ро­ти­ла­ся. Крім то­го, за останні 10 років, пи­ше лікар-дієтолог Сергій Афанасьєв, кількість здо­ро­вих дітей та­кож катастрофічно зни­зи­ла­ся, а дітлахів, які ма­ють хронічну патологію та інвалідність ста­ло вдвічі більше! Фак­тич­но, здорові ли­ше тре­ти­на дітей. Ситуація гнітюча.

У міру дорослішання зростає кількість хронічно хво­рих дітей.

Після пе­ре­хо­ду на "до­рос­ле" хар­чу­ван­ня відзначається не­ухиль­не зрос­тан­ня важкої патології, кількість важ­ко хво­рих дітей і дітей-інвалідів збільшується. Вар­то за­мис­ли­ти­ся чо­му це відбувається.

У се­редньо­му на 100 міських дітей реєструється 96,1 за­хво­рю­ван­ня, у се­лян - 73,2 або в 1,3 ра­зи мен­ше. А у міських юнаків і дівчат за­хво­рю­вань більше, ніж са­мих дітей - 105,1 за­хво­рю­ван­ня на 100 осіб, у се­лах ж - 83,6.

На селі відзначаються анемії та інфекційні хво­ро­би. Всім іншим го­ро­дя­ни хворіють частіше, ніж сільські жителі. Перш за все - за­хво­рю­ван­ня­ми кістково-м'язової, нервової та дихальної сис­тем, хво­ро­ба­ми очей, шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту та ін. Атопічний дер­ма­тит у дітей в 14 років у місті зустрічається у 2,3 ра­зи частіше, ніж у селі.

Справедливості за­ра­ди, тре­ба ска­за­ти, що у сільських дітей частіше бу­ва­ють запущені і важкі фор­ми за­хво­рю­вань, але в цьо­му вин­на відсутність медичної до­по­мо­ги в на­ших гли­бин­ках. Та й у цілому, як го­во­рить ста­тис­ти­ка, діти ста­ли більш ху­дор­ля­ви­ми і хво­роб­ли­ви­ми, ніж 10 років то­му.

У чо­му ж при­чи­на сфор­мо­ва­но­го катастрофічного ста­но­ви­ща?

Гіпотез висувається безліч, але ос­нов­на їх час­ти­на не витримує ніякої кри­ти­ки. Екологічна ситуація на більшій частині країни, при недорозвиненій економіці по­ки що кра­ще, ніж у де­я­ких західних країнах. Злидні без­по­се­редньо не пов'язані з демографічною кри­зою - на­впа­ки, чим бідніша вер­ст­ва, тим більший приріст на­се­лен­ня. Кількість лікарів на ду­шу на­се­лен­ня в кілька разів більше, ніж у Великобританії чи Швейцарії. При цьо­му у нас най­ниж­ча в Європі тривалість жит­тя - чоловіки жи­вуть в се­редньо­му всьо­го 58 років, і цей по­каз­ник, не­зва­жа­ю­чи на всі зу­сил­ля статистиків, ніяк не хо­че рос­ти.

Як­що відхилити версії втру­чан­ня інопланетян чи містичних сил, то однією з найголовніших при­чин ви­ми­ран­ня ста­не на­ша їжа.

Са­ме "поліпшені", дов­го не псу­ють­ся, ароматні, зручні сучасні про­дук­ти поволі, по­сту­по­во, але не­ухиль­но руй­ну­ють організм і особ­ли­во ди­тя­чий. Магазинні полиці час­то заповнені не натуральної їжею, стверджує док­тор Афанасьєв. Са­ме її роз­ку­по­ву­ють розумні, освічені го­ро­дя­ни на відміну від "відсталих селюків".

Кількість сурогатної продукції в на­ших ма­га­зи­нах прос­то вражає. Що потрібно вва­жа­ти су­ро­га­том?

Перш за все їжу, здат­ну при­нес­ти шко­ду, не­хай навіть і че­рез ба­га­то років: ку­ря­чу лок­ши­ну без кур­ки, мо­ло­ко, яке не псується місяцями, не піддаються гнит­тю і схожі на ва­ту зимові яго­ди, па­ке­ти­ки швидкої їжі з різноманітними сма­ка­ми, створені за ра­ху­нок хімічних ароматизаторів.

Будь-які фабричні чіпси і су­ха­ри­ки, солодкі газовані напої, відновлені со­ки, молочні про­дук­ти з різними до­бав­ка­ми і підозріло ве­ли­ки­ми термінами зберігання, які при ре­гу­ляр­но­му прийомі не­ми­ну­че вик­ли­чуть цілий бу­кет хронічних за­хво­рю­вань - від гаст­ри­ту і діабету до інфаркту та ра­ку. При­чо­му у дітей цей руйнівний про­цес йде на­ба­га­то швид­ше.
Приветствую участников естественного отбора!

ПАТРІОТ

 • Sr. Member
 • ****
 • Сообщений: 351
 • Карма: +36/-9
  • Просмотр профиля
Re: Діти як зникаючий вид
« Ответ #1 : Ноября 16, 2011, 11:27:53 »
Все починається з держави. Чиновники змінються, а питання вирішують тільки одне як збагатити себе і своє оточення, все крапка. Діти на останньому плані от і меємо результат....
Жутко.....

vitor

 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 3 897
 • Карма: +25/-11
 • Слово - це діло
  • Просмотр профиля
Re: Діти як зникаючий вид
« Ответ #2 : Ноября 16, 2011, 13:16:32 »
 Украинцы вымирают со скоростью 700 тысяч в год  Треть из них - трудоспособного возраста. Украинцы живут на 10 лет меньше, чем жители Европейского Союза и СНГ. Украина занимает 150-е место среди 223-х стран мира по показателю средней продолжительности жизни. Показатели жизни в Украине - 69 лет, в то время как в странах ЕС – 74 года. В странах СНГ такая продолжительность составляет 76,7 – в Грузии, в Молдове – 70,8, в Беларуси – 70,63, Узбекистане – 71,9. Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине равна 59,2 года, а в странах Евросоюза – 67 годам. Смертность населения в Украине составляет 15,2 человек, а в странах – членах ЕС 6,7 на 1000 населения. Наиболее высокий показатель детской и мужской смертности. Уровень детской смертности в 2,5 раза превышает европейские показатели. Смертность мужчин трудоспособного возраста превышает аналогичный показатель даже в странах с низким экономическим развитием." - сообщает сайт "Аргументов и Фактов" в статье http://www.aif.ua/society/news/40621
Приветствую участников естественного отбора!

ПАТРІОТ

 • Sr. Member
 • ****
 • Сообщений: 351
 • Карма: +36/-9
  • Просмотр профиля
Re: Діти як зникаючий вид
« Ответ #3 : Ноября 16, 2011, 13:58:47 »
Ще добавить треба що 5-7 міліонів трудоспособного!(тобто вік 25-40 ) населення працює за кордоном ....хто ж буде дітей тих родити ,виховувати......

vitor

 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 3 897
 • Карма: +25/-11
 • Слово - це діло
  • Просмотр профиля
Re: Діти як зникаючий вид
« Ответ #4 : Ноября 16, 2011, 14:04:00 »
Ще добавить треба що 5-7 міліонів трудоспособного!(тобто вік 25-40 ) населення працює за кордоном ....хто ж буде дітей тих родити ,виховувати......


Уже.... багатьох "виховали". В западной Украине  все дети под присмотром  стариков- дедушек и бабушек.
Приветствую участников естественного отбора!

vitor

 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 3 897
 • Карма: +25/-11
 • Слово - це діло
  • Просмотр профиля
Re: Діти як зникаючий вид
« Ответ #5 : Ноября 16, 2011, 15:06:41 »
За 9 месяцев в Днепропетровской области умерло 39,2 тыс. жителей

В Днепропетровской области за январь-сентябрь 2011 года умерло 39,2 тыс. жителей, из них 2 524 человека, или каждый 16-й, погибли от внешних причин: несчастных случаев, отравлений, самоубийств и т.д. Число погибших от неестественных причин смерти (три четверти которых составляют мужчины) уступает по величине только числу умерших от болезней системы кровообращения и новообразований.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Главного управления статистики.

Анализ структуры умерших от несчастных случаев показал, что от преднамеренного самоповреждения ушел из жизни каждый 4-й, от смертельных случаев, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и отравлениями алкоголем - умер каждый 9-й; от убийств - каждый 14-й; от случайного утопление - каждый 15-й.

Подавляющее количество умерших от несчастных случаев погибли в трудоспособном возрасте, 30% - в возрасте старше трудоспособного.

За январь-сентябрь 2011 года трагически ушел из жизни 71 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 50 мальчиков и 21 девочка.

Высокий уровень смертности от внешних причин отрицательно влияет как на естественный прирост, так и на процесс воспроизводства населения.
Приветствую участников естественного отбора!

gulaypole.info

Re: Діти як зникаючий вид
« Ответ #5 : Ноября 16, 2011, 15:06:41 »


rabbit

 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 1 731
 • Карма: +36/-3
  • Просмотр профиля
Re: Діти як зникаючий вид
« Ответ #6 : Ноября 16, 2011, 19:55:58 »
Слабкі вимирають, сильні виживають.

Достатньо відкрити кордони, і китайці  все врятують . (табличу "сарказм" треба ставити?)
И один в поле воин, если он знает, что он один.