Автор Тема: Виконавча служба: Внесено зміни до ЗУ "Про виконавче провадження"  (Прочитано 6626 раз)

backyard

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Карма: +12/-3
    • Просмотр профиля
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно" викладено у новій редакції ст. 18 ЗУ "Про виконавче провадження" -

6. У пункті 3 частини першої статті 18 Закону України "Про виконавче провадження" слова "за наявності" виключити, а після слів "(для фізичних осіб - платників податків)" доповнити словами "або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України".

Стаття 18 (Вимоги до виконавчого документа ) ЗУ "Про виконавче провадження" на теперішній час виглядає так:

1. У виконавчому документі зазначаються:

 1) назва  і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали;
 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
 3)  повне  найменування  (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, власне ім'я та по батькові) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача та боржника (для юридичних осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника (для фізичних осіб - платників податків) або номер і серія паспорта стягувача та боржника для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші  переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України, а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема, дата народження боржника  та  його  місце  роботи  (для  фізичних  осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо; {Пункт 3 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5037-VI ( 5037-17 ) від 04.07.2012}
 4) резолютивна частина рішення;
 5) дата набрання законної (юридичної) сили рішенням;
 6) строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.


2. У разі якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.

3. Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою є обов'язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов'язаний мати печатку із
зображенням Державного Герба України.

4. Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів.

Отже, необхідною умовою відповідності виконавчого документа ст. 18 ЗУ "Про виконавче провадження" віднині є наявність ідентифікаційного номеру платника податків для фізичних осіб.
Rage Against the System