Автор Тема: Виконавча служба: Обов'язкове зупинення виконавчого провадження  (Прочитано 2360 раз)

backyard

  • Full Member
  • ***
  • Сообщений: 185
  • Карма: +12/-3
    • Просмотр профиля
1. Виконавче провадження підлягає обов'язковому  зупиненню  у разі:

     1) смерті, оголошення померлим чи визнання безвісно відсутнім стягувача або  боржника,  або  припинення  юридичної  особи,  якщо встановлені судом правовідносини допускають правонаступництво;

     2) визнання стягувача або боржника недієздатним;

     3) проходження   боржником   строкової  військової  служби  у Збройних Силах  України,  передбачених  законом  інших  військових формуваннях,  якщо  згідно з умовами служби провадження виконавчих дій неможливе,  чи на прохання стягувача,  який проходить строкову військову  службу  в  Збройних  Силах України або інших військових формуваннях;

     4) зупинення  судом   стягнення   на   підставі   виконавчого документа;

     5) прийняття  судом  до  розгляду  скарги на постанову органу (посадової   особи),   уповноваженого   розглядати   справи    про адміністративні правопорушення;

     6) зупинення  виконання  відповідного рішення або виконавчого провадження посадовою особою, якій законом надано таке право;

     7) зупинення судом реалізації арештованого майна;

     8) порушення господарським судом  провадження  у  справі  про банкрутство   боржника,   якщо  відповідно  до  закону  на  вимогу стягувача поширюється дія мораторію,  запровадженого господарським судом, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу  стягнутих  з  боржника  грошових  сум  (у  тому   числі одержаних від реалізації майна боржника), а також у разі звернення стягнення на заставлене майно та  виконання  рішень  у  немайнових спорах;

     9) запровадження  Національним  банком  України  мораторію на задоволення вимог кредиторів банку,  крім  рішень  щодо  виконання зобов'язань, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності банку,  у тому  числі  з  виплатою  заробітної  плати,  авторської винагороди,  відшкодуванням  шкоди,  завданої  життю  та  здоров'ю працівників  банку,  а  також  вимог   кредиторів   щодо   виплати заробітної   плати,   аліментів,   пенсій,  стипендій,  соціальної допомоги в межах, установлених тимчасовим адміністратором лімітів;

     10) сплати  боржником  або  іншим  гарантом  у  встановленому законодавством   порядку   (у   тому   числі   за  договорами  про відшкодування  ядерної  шкоди)  коштів  на відшкодування  ядерної шкоди,  що  дорівнюють  або  перевищують  встановлену законом межу відповідальності  оператора  ядерної  установки.  Для   обчислення сплачені   кошти   підлягають  перерахуванню  у  Спеціальні  права запозичення,  що встановлюються Міжнародним  валютним  фондом,  за офіційним курсом Національного банку України на день сплати;

     11) прийняття  судом  до розгляду касаційної скарги прокурора на рішення суду;

     12) звернення до суду із заявою про  заміну  вибулої  сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 8 цього Закону;

     13) надання судом, який видав виконавчий документ, відстрочки виконання рішення;

     14) наявності  коштів  за договорами банківського рахунку або банківського  вкладу,  які  боржник  не  має  права  вимагати   до закінчення  строку дії таких договорів,  у разі відсутності іншого майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення;

     15) внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу  до Реєстру  підприємств  паливно-енергетичного комплексу,  які беруть участь у процедурі погашення заборгованості відповідно  до  Закону України   "Про   заходи,   спрямовані   на   забезпечення  сталого функціонування підприємств    паливно-енергетичного     комплексу".


     2. Виконавче провадження на підставі,  передбаченій пунктом 7 частини першої цієї статті,  зупиняється лише в частині  звернення стягнення на майно, реалізацію якого зупинено судом.

     3. Виконавче провадження з підстави,  передбаченої пунктом 15 частини першої  цієї  статті,  не  зупиняється  за  рішеннями  про виплату  заробітної  плати,  відшкодування матеріальної (майнової) шкоди,  завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю,
стягнення аліментів.
Rage Against the System